Press ESC to close

Menu ikon (narzędzi)

Ikony widoczne na obrazie ekranu programu Paintbrush oznaczają kolejno (od góry):

  • wycinanie tekstu wskazanego jako obszar nieregularny lub jako prostokąt (nożyczki),
  • rozpylanie barwy w postaci chmury punktów,
  • wpisywanie tekstu,
  • wymazywanie wybranej barwy z obrazu lub całego fragmentu obrazu (gumka barwna i zwykła),
  • wałek malarski do zamalowywania całego obszaru barwą wybraną aktualnie na palecie,
  • pędzel do kreślenia wybraną szerokością (wybór z menu Opcje – Options) aktualną barwą
  • kreślenie linii o dowolnym kształcie lub prostych grubością wybraną w dolnym oknie,
  • figury geometryczne (prostokąt, okrąg lub elipsa, wielokąt), które mogą być wypełnione aktualnie wybraną barwą.
  • Wszystkie działania wykonywane są przy wciśniętym klawiszu myszy po wybraniu odpowiedniej ikony w menu i przeniesieniu kursora w wybrane miejsce rysunku. Objaśnienie znaczenia ikon podano w dodatku.