Press ESC to close

Dyskusja jest tu trudna

Większość dostępnych funkcji będzie tu jeszcze omawiana. Warto może wspomnieć o możliwości wyszukiwania podanego tekstu wewnątrz pliku. Jak wspomniano podstawowe menu programu jest niepodobne do stosowanych dziś standardów. Nie ma rozwijanych menu pionowych, a kolejne poziomy menu pojawiają się u dołu ekranu na miejscu menu podstawowego. Poszczególne opcje wybiera się naciskając klawisz wyróżnionej litery, odpowiednią kombinacją klawiszy Alt-litera i Ctrl-litera oraz przy użyciu myszy. Xtree ma swoich zagorzałych zwolenników, którzy cenią go wyżej od produktów Nortona. Dyskusja jest tu trudna. Można tylko stwierdzić, że ogromne znaczenie ma tu przyzwyczajenie. Stąd też wprowadzenie w Xtree Gold menu w wariancie podobnym do innych programów. Ma to przyciągnąć użytkowników o innych przyzwyczajeniach.