Press ESC to close

DOTRZYMYWANIE KROKU

Dotrzymuje on kroku najnowszej nauce i technolo­gii. Nawet kosmologia Einsteina ujawnia związek z elektronicznym pojęciem przestrzeni. Arystotelesow- skie plenum w elegancki sposób odpowiadało praktyce greckiego rzemieślnika, Newtonowska pusta przestrzeń i wszechświat mechaniczny odpowiadały technologii zegara i machiny parowej, i w ten sam sposób za­krzywiona przestrzeń Einsteinowska jest naukowym odpowiednikiem elektronicznej przestrzeni programi­sty. Einstein nauczył nas, że przestrzenią można ma­nipulować. Chociaż trzeba przyznać, że nie mamy technicznych środków do operowania przestrzenią,^ by wykonywała dla nas użyteczną pracę, przywykliśmy do idei, że siła ciężkości jest geometrią, że materia zakrzywią przestrzeń.