Press ESC to close

W MITOLOGII

W mitologii greckiej stale się powta­rzają te same sytuacje (uprowadzenie, kazirodztwo, ka­nibalizm i konflikt rodzinny), często z tymi samymi postaciami. Powtarzanie cenionych tematów jest waż­niejsze niż upływ czasu, który musi być dostosowany lub zignorowany. Przemijanie czasu jest często rezul­tatem powtarzalności sytuacji, jak w przekleństwie, które spadło na dom Atreusza, żądającym ofiar w każ­dym pokoleniu. Jest to znamienne. Grecy byli wielce świadomi fak­tu, że czas mierzony jest ruchami cyklicznymi. Ten­dencję do myślenia w tych kategoriach stymulowała technologia oparta na zwykłych obrotach: wrzeciona, koła garncarskiego, obrabiarki stolarza. Gdy w przy­rodzie chcieli widzieć dowód cyklicznego charakteru zmiany czasu, wystarczyło spojrzeć na ruchy ciał nie­bieskich.