Press ESC to close

STATYCZNY CHARAKTER

Statyczny charakter myśli greckiej często był do­strzegany i być może nawet przesadnie akcentowany. W wielu filozofiach starożytnych zmiana odgrywała istotną rolę, ale tendencją dominującą było łączenie zmiany (ruchu, czasu) z rozpadem, a stabilności z do­skonałością. Piękna Platońska definicja czasu jako „ru­chomego obrazu wieczności” obrazuje jego upodoba­nia. Świat rzeczywisty, świat niezmiennych idei, jest bezczasowy i nieruchomy. Czas należy do stale zmie­niającego się, gorszego świata naszych doświadczeń, będącego zaledwie odbiciem ideału. Te same preferen­cje dla bezczasowości dostrzegamy w tragedii gre­ckiej. Dramaty sceniczne charakteryzowała nie tyle sławetna jedność czasu, co raczej pomijanie czasu. Mi­janie dnia musiało dostosować się do jedności akcji, a nie odwrotnie, jak w tragedii francuskiej, która sta­rała się zaadaptować greckie konwencje nie rozumie­jąc ich znaczenia.