Press ESC to close

Zetafon koniec umowy

Strona ta ogranicza się do omówienia zasad pracy i oprogramowania na komputerach IBM PC. Warto jednak zwrócić uwagę na wiele cech wspólnych współczesnych komputerów. Na naszym rynku dominuje IBM PC, głównie z uwagi na cenę. Na świecie liczy się też Macintosh. Wielu użytkowników korzysta z komputerów o dużej mocy obliczeniowej (np. Sun, Apollo). Nie można też pominąć popularnych u nas komputerów Atari lub Amiga, choć rzadziej są one używane do celów profesjonalnych. Niezależnie od rodzaju komputera dominuje dziś graficzny sposób porozumiewania się z systemem operacyjnym. Tak więc kolorowy monitor, mysz i klawiatura stanowią uniwersalne narzędzie. Co więcej, wybieranie zadań wśród okien i obrazków widocznych na ekranie, dostępne jest zarówno na komputerach Macintosh, które były prekursorami w tej dziedzinie, jak i na dużych komputerach obsługiwanych przez system UNIX w postaci nakładki X-Windows. Z kolei nowe modele Atari i Amigi mają własne systemy graficzne, a także emulują, czyli “udają” IBM PC, pozwalając wykorzystywać to samo oprogramowanie. Wiele nowych aplikacji tworzonych jest też równolegle na różne typy komputerów (określa się to jak tzw. platformę działania programu). Tak więc zawarte w tym punkcie uwagi o sprzęcie oraz informacje o oprogramowaniu znajdujące się w następnym rozdziale, są w dużej części słuszne w odniesieniu do innych niż IBM PC typów komputerów.