Press ESC to close

Podstawowe okno katalogów i plików programu Menedżer plików

Okno zawiera rozbudowane menu poziome, z którego można wybierać poszczególne działania. Niektóre ważniejsze działania można wykonywać bez pośrednictwa menu, korzystając z klawiszy funkcyjnych. Ponadto można wykonać szereg działań w odniesieniu do poszczególnych plików.
Poniżej przedstawiono krótki przegląd dostępnych działań. Są one dostępne z menu pionowego rozwijanego w chwili wybrania jednej z opcji menu poziomego. Plik Zgodnie z nazwą znajdują się tu działania dotyczące plików i katalogów. Otwarcie okna (Otwórz Open) zawierającego katalog lub uruchomienie programu aplikacyjnego (Uruchom – Run) można wykonać z poziomu menu lub naciskając Enter, gdy kursor ustawiony jest na odpowiedniej pozycji. Plik tekstowy można wydrukować (Drukuj – Print), a dokument połączyć z programem aplikacyjnym (Skojarz – Associate). Ta ostatnia możliwość stanowi uzupełnienie wprowadzone przez system Windows, gdzie można następnie otwierać dokument z automatycznym uruchomieniem połączonego z nim programu. Istotne udogodnienie stanowi możliwość poszukiwania wybranego pliku na całym dysku niezależnie od katalogów (Szukaj – Search). Kolejne polecenia stanowią standardowy zestaw działań na plikach: przenoszenie (Przesuń – Move), kopiowanie (Kopiuj – Copy), usuwanie (Usuń – Delete), zmiana nazwy (Zmień nazwę – Rename), nadawanie i odbieranie atrybutów (Właściwości – Change Attributes) oraz wybór grupy plików (Wybierz pliki – Select). Podobnie, jak w innych przypadkach, menu Plik zawiera możliwość zakończenia pracy w oknie. Jak widać, zawartość tego menu jest zbliżona do układu dostępnego w programie DOSSHELL.