Press ESC to close

Polecenia wewnętrzne

W przypadku odnalezienia właściwej nazwy polecenie zostaje natychmiast wykonane. Uwaga! Nazwy poleceń wewnętrznych są ściśle związane z systemem operacyjnym i nie można ich modyfikować.  Polecenie, którego nie odnaleziono w pamięci, zostaje uznane za zewnętrzne i następuje poszukiwanie odpowiedniego pliku w katalogu bieżącym na bieżącym dysku. Przykładowo po podaniu polecenia nazpol poszukiwane są kolejno trzy pliki o tej nazwie i rozszerzeniach COM, EXE i BAT. Kolejność poszukiwań jest ściśle ustalona. Odnalezienie pliku przerywa poszukiwania. Polecenie, którego nie ma w bieżącym katalogu na bieżącym dysku, może być poszukiwane w innych katalogach, o ile została ustalona ścieżka poszukiwań. ścieżka definiowana jest przy użyciu polecenia wewnętrznego PATH i obowiązuje aż do wskazania nowej ścieżki w tym samym poleceniu. ścieżka może obejmować szereg kolejnych katalogów położonych na kilku dyskach. Uwaga! Katalogi przeszukiwane są w tej kolejności, w jakiej zostały umieszczone na ścieżce. Kolejność musi więc być przemyślana. Z powyższego opisu wynika jednoznacznie, jak ważną sprawą jest prawidłowe zdefiniowanie ścieżek w systemie wielo katalogowym.