Press ESC to close

PROCES TŁUMACZENIA

Kompilatory i asemblery są programami tłumaczą­cymi: jako wejście akceptują polecenia kodowane na jednym szczeblu hierarchii elektronicznej, następnie tworzą z nich wynikowe instrukcje na niższym szcze­blu. Proces tłumaczenia może być wielce skompliko­wany, lecz nie jest tajemniczy. Dokonuje się wedle algorytmu, nie potrzeba tu żadnej intuicji. Dla kompi­latora „rozumienie” polecenia w FORTRANie ozna­cza po prostu przetwarzanie krok po kroku tego pole­cenia w postać wykonalną. Od tej chwili polecenie nie wywiera żadnego dalszego wpływu na resztę progra­mu. W języku angielskim znaczenie zdania może się zmienić radykalnie w kontekście następnych zdań, gdyż zdanie to pozostaje aktywne i rezonuje w pamię­ci długo po jego przeczytaniu łub wypowiedzeniu.