Press ESC to close

Kodowanie przez programy

Istnieje też wiele rodzajów plików, w których informacje są kodowane przez określone programy użytkowe. Pliki takie można odczytać tylko przy użyciu tych samych programów lub innych znających używane przez nie zasady kodowania. Jeśli przykładowo piszemy tekst, w którym wprowadzane są różne informacje redagujące, np. wytłuszczenie niektórych słów lub wyrównywanie do prawej strony, to program wykorzystywany do pisania zapamiętuje
w pliku nasz tekst wraz z dodatkowymi informacjami. Informacje te są zapisywane na bajtach według zasad przyjętych w danym nas programie. Inny program może tych zapisów nie zrozumieć.
W systemie DOS można wyświetlać na ekranie lub wysyłać bezpośrednio na drukarkę tylko pliki zapisane w kodzie ASCII. Z kolei rozkazy zawarte w plikach COM i EXE można tylko wykonywać jako polecenia. Pozostałe kody wiążą się z wykorzystywaniem różnych programów użytkowych.