Press ESC to close

Nie tylko obrazki

Windows to nie tylko okna i ikony, czyli środowisko graficzne. Tak było na początku. Wraz ze zwiększeniem szybkości komputerów i pojemności dostępnej pamięci zaistniała rzeczywista możliwość równoległego korzystania z wielu okien. Nie jest to praca ściśle wielo programowa, poza wyjątkami związanymi z systemem jak drukowanie (Menedżer wydruku – Print Manager) lub Zegar (Clock), pozwala jednak zawiesić działanie w programie nie przerywając go, a następnie powrócić w to samo miejsce. System ten umożliwia wykonanie rysunku potrzebnego w tekście bez kończenia pracy w edytorze. Podczas przerwy w pracy możemy obejrzeć listę plików na dysku, wysłać coś do drukarki itp., aby po zakończeniu (lub zawieszeniu) innych czynności wznowić pracę nad tekstem w tym samym punkcie. Liczba otwartych okien ograniczona jest pojemnością pamięci komputera i dysku. Brak odpowiedniej rezerwy miejsca na dysku uniemożliwia zawieszanie działalności kilku aplikacji. Działalność w oknie można zawiesić w różny sposób, przy czym różnica polega na sposobie dostępu z powrotem do okna. Zmiana okna przy ułożeniu Sąsiadującym (Tile) pozostawia na ekranie przerwane działanie tak, że jest ono przez cały czas w zasięgu ręki. W ułożeniu Kaskadowym widoczny jest tytuł okna i jednym kliknięciem można je wyprowadzić w dowolnej chwili do przodu jako okno bieżące.