Press ESC to close

Edycja i menu plik

  • Otwórz (Open) Otwarcie pliku zapisanego na dysku i wprowadzenie jego zawartości do programu. Plik musi mieć format zgodny z wymogami danej aplikacji.
  • Zachowaj (Save) Zapisanie na dysku aktualnie przetwarzanych informacji. Zapis zostaje dokonany na bieżącym dysku pod aktualnie obowiązującą nazwą. Zmiana nazwy lub miejsca położenia wymaga wybrania opcji Zachowaj jako (Save as).
  • Drukuj (Print) Wydrukowanie aktualnie przetwarzanego pliku. Zwykle dostępna jest też opcja ustawienia parametrów drukarki Ustawienie drukarki (Printer Setup).
  • Koniec (Exit) Zakończenie pracy w aplikacji. Jeżeli wcześniej nie zostanie wykonane polecenie Zachowaj (Save), to następuje w tym momencie pytanie o zapis na dysku przetwarzanej informacji. Rezygnacja oznacza bezpowrotne skasowanie informacji.
  • Menu jest zwykle obszerniejsze, a jego konkretne pozycje różnią się w zależności od aplikacji. Menu edycji Edycja (Edit) także zawiera kilka wspólnych elementów. Związane są one z wykorzystaniem Schowka (Clipboard).
  • Wytnij (Cut) Wycięcie zaznaczonej wcześniej informacji. Wycinać można zarówno teksty jak i obrazy. Wycięte dane trafiają do bufora, gdzie pozostają do chwili zapisania w nim następnej informacji.
  • Kopiuj (Copy) Skopiowanie informacji do bufora pośredniczącego. Dane zostają w tekście, a poprzez bufor mogą zostać powielone w innym miejscu.
  • Wklej (Paste)Wklejenie informacji z bufora na pozycji kursora w dowolnej aplikacji. Zależnie od cech danego programu może istnieć ograniczenie na wklejanie obrazów do tekstów lub odwrotnie. Informacje zapisane  w buforze można wielokrotnie wklejać w różne miejsca, gdyż pozostają one do dyspozycji do chwili zastąpienia ich innymi danymi (przez Wytnij lub Kopiuj). Menu zawiera zwykle wiele innych opcji. Dość często występuje możliwość odwołania skutków ostatnio wykonanych działań (Cofnij – Undo). Są też działania związane z przesuwaniem informacji, skalowaniem obrazów itp. funkcje redakcyjne.