Press ESC to close

W PRZESTRZENI SKOŃCZONEJ

A w przestrzeni skończonej nacisk spoczywa na jej zwarto­ści i oszczędności. W małym pokoju umieszczenie wszystkiego na odpowiednim miejscu wymaga więk­szych starań, a zatem przy małej powierzchni robo­czej jednostki logiczne muszą być pieczołowicie opra­cowane, aby pasowały do siebie i zużywały jak naj­mniej szczupłej przestrzeni. Tablice nie mogą przekra­czać rozmiarów wyznaczanych przez dane, a na drze­wach trzeba przycinać niepotrzebne gałęzie. W sumie, przestrzeń elektroniczna stwarza poczucie przestrzeni starożytnej geometrii, ale została zmatematyzowana i policzona zgodnie z zasadami kartezjańskimi. Osta­tecznie swe podstawy logiczne wywodzi z dwudziesto­wiecznej rewolucji naukowej.