Press ESC to close

KONCEPCJA OSTATECZNYCH GRANIC

Nie jest przypadkiem, iż komputery są rozpowszech­nione wszędzie tam, gdzie eksponuje się oszczędność i racjonalną konsumpcję.Naukowcy również uznali, że koncepcja ostatecznych granic w przyrodzie jest ideą interesującą. Od czasu odkrycia ogólnej teorii względności przez Einsteina poważnie traktują możliwość, że wszechświat jest ograniczony fizycznie, i porównują go na użytek lai­ków do przestrzeni czwórwymiarowej. Wiek XX jest świadkiem odrzucenia Newtonowskich pojęć nieskoń­czonego, absolutnego czasu i przestrzeni. Einsteinow- skie pojęcie czasu jest pod względem matematycznym poza zasięgiem pojętności nie tylko większości laików, ale nawet intelektualistów, którym brakuje solidnego przygotowania matematycznego.