Press ESC to close

ZEGARY ELEKTRONICZNE

Zegar, od kiedy go wynaleziono w wiekach średnich, znajduje się w centrum technologii zachodniej. Także technologia komputerowa nie może się bez niego obyć, chociaż zmieniła zegar z urządzenia mechanicznego w całkowicie elektroniczne. Każdy komputer cyfrowy ma jeden lub kilka układów czasowych (timer) wbudowa­nych w jego procesor. Są to często urządzenia, które uwalniają ładunki elektryczne w równych interwałach czasowych, mierzonych niekiedy w nanosekundach, do­starczając regularnych pulsów dla działania maszyny. Dla komputera przemijanie czasu nie jest ciągłym po­tokiem, jak w doświadczeniu ludzkim; czas upływa w nim jako seria nieciągłych jednostek, które odmierza­ją postęp działania maszyny. Mają one na celu danie czasu procesorowi na wykonanie jednej z instrukcji wskazanych przez program.