Press ESC to close

WPŁYW TECHNOLOGII ELEKTRONICZNEJ

Wpływ technologii elektronicznej na pojęcie postę­pu jest niezwykle złożony, gdyż obejmuje zarówno grecki pesymizm, jak i optymizm Zachodu. Synteza ta jest wynikiem nowego pojmowania czasu, zarówno jako wroga, jak i sprzymierzeńca. Dawniej ludzie żyli w czasie i pracowali w czasie, ale człowiek Turinga jako pierwszy pracuje z czasem. Czas, jak przestrzeń, jest towarem dostarczanym przez komputer, jest ma­teriałem do modelowania — pod kątem celów, jakie zamierzył człowiek. Ten ścisły kontakt z czasem obie­cuje sukces w czasie (postęp), ale również rozwija świadomość ostatecznych ograniczeń czasowych.