Press ESC to close

Kilka użytecznych programów w systemie

Wśród akcesoriów systemu Windows znajduje się kilka użytecznych programów, które mogą wspomagać codzienne działanie oraz prace biurowe. Można tu wyróżnić dwa programy do zarządzania zasobami: Menedżer plików (File Manager), który ma zastąpić programy Nortona i inne podobne oraz Menedżer wydruku (Print Manager), który przejmuje obsługę poleceń drukowania z poziomu różnych aplikacji, zarządzając pracą drukarki. Ten drugi jest szczególnie istotny. Menedżer plików. Zarządzanie plikami stanowi podstawowe działanie wszystkich systemów operacyjnych i wielu nakładek systemowych. Można więc wykonywać działania zarządzające z poziomu systemu DOS, można korzystać z programu Shell wchodzącego w skład DOSa począwszy od wersji 5.0, wreszcie można używać wielu nakładek systemowych, jak Norton Commander lub Xtree. MS Windows wnosi własny system przeznaczony do tego celu. Podstawowe okno programu zawiera Drzewo (Directory Tree). Jest w nim wyświetlony obraz drzewa, odpowiadającego bieżącemu dyskowi. Podczas działania można otwierać okna związane z poszczególnymi katalogami.