Press ESC to close

ZBIÓR POWTARZANYCH ROZKAZÓW

Zbiór powtarzanych rozkazów programiści kompu­terowi nazywają pętlą (loop). Program pozostaje w pę­tli, wykorzystywany niekiedy miliony razy, póki nie zostanie spełniony warunek kończący, na przykład pó­ki nie zostanie przetworzona ostatnia jednostka bądź przybliżonej odpowiedzi nie uzna się za odpowiednią ów warunek kończący ma podstawo­we znaczenie. Za każdym razem, gdy program ma być powtórzony, sprawdza się, czy ten warunek nie zo­stał już spełniony, i.zapętla się on tylko wówczas, gdy nadal ma do wykonania pracę. Jednakże bardzo często programista popełnia błąd pisze rozkazy w taki sposób, że warunek kończący nigdy nie może zostać spełniony. Rezultatem jest pętla nieskończona, w której procesor bez końca powtarza te same rozkazy .