Press ESC to close

PĘTLA NIESKOŃCZONA

  Złapany w taki beznadziej­ny i nie kończący się logiczny taniec procesor konty­nuuje te same operacje na tym samym nieszczęsnym ciągu bitów, często miliardy razy, zanim włączy się człowiek — lub system kontrolny — i go zatrzyma. Pętla nieskończona niszczy program. Komputer nie mo­że wykonywać w taki sposób pracy użytecznej, gdyż jego matematyka, logika oraz zasoby czasu są ograni­czone, skończone. Pętle tworzą także pomost między czasem kompute­ra i czasem człowieka. Jeśli jeden rozkaz wymaga tyl­ko jednej milionowej sekundy, to dziesięć milionów powtórzeń tego samego rozkazu będzie wymagało dzie­sięciu sekund — a jest to zwłoka zauważalna dla sie­dzącego przy klawiaturze programisty.