Press ESC to close

CZAS DOŚWIADCZANY I CZAS MIERZONY

Do pomiaru krótszych odcinkow czasu używali klepsydry, zegara wodnego. Ale znajo­mość dokładnego upływu czasu była istotna jedynie w specjalnych sytuacjach. Klepsydry używano w^ sądach do ograniczania retorycznych porywów mówców. Co­dzienne mierzenie czasu było, wedle naszych standar­dów, skrajnie subiektywne. Starożytni wstawali wcze­śnie, „ze słońcem”, a dzień swój dzielili na liczone od wschodu do zachodu godziny, które podawały im ze­gary słoneczne lub które sami odczytywali z położenia Słońca. Dla Greków i Rzymian godzina była jedną dwunastą dnia, a jej długość zmieniała się w rożnych porach roku. Brak pospolicie używanych, wszechobecnych, do­kładnych zegarów musiał sprawiać, iż ich percepcja dnia była nader różna od naszej.