Press ESC to close

Aplikacje kompatybilne z Windows’em

Typ drukarki może być wybrany bezpośrednio z Windows, niezależnie od używanego programu. Wiele produktów, przystosowanych wyłącznie do Windows, nie ma własnego systemu wyboru czcionek i drukarki, korzystając z zasobów wprowadzonych w systemie. Panel sterujący obejmuje też funkcje związane z ustawieniem parametrów myszy, sposobem transmisji po łączu komunikacyjnym, typem klawiatury, zestawem znaków (np. znaki polskie), sposobem wyświetlania daty i godziny, oraz parametrów nietypowych urządzeń. Można też regulować dźwięk oraz postać okien (np. istnienie obramowania okna). Norton Desktop, jako nakładka na MS Windows, potrafi przejąć sterowanie systemem, wprowadzając w miejsce Menedżera programów swoje sterowanie o nazwie Quick Access. Użytkownik uzyskuje nowe możliwości układania ikon na ekranie, pozwala zabezpieczyć grupę okien hasłem. Możne też w różny sposób układać i kształtować menu. Ponadto wybór poszczególnych działań może być dokonywany za pośrednictwem wybranych zestawów klawiszy, co przyspiesza pracę stałego użytkownika systemu.