Press ESC to close

Ustawienie parametrów obejmuje przede wszystkim sposób funkcjonowania urządzeń

Można przykładowo ustawić barwy ekranu, wybierając kolor dla każdego obszaru w obrębie Windows. Kolorystyka może być dowolna, trzeba jednak zwracać uwagę na kontrastowość, gdyż pewne zestawienia barw doprowadzają do braku czytelności menu. Windows obejmuje zestaw standardowych czcionek. Jeżeli korzystamy ze standardowego zestawu czcionek w wersji 3.1 PL, to należy używać czcionek oznaczonych jako CE (np. Times New Roman CE). Mają one bowiem wewnętrznie zdefiniowane polskie litery alfabetu. Jeżeli dysponujemy dodatkowymi zestawami czcionek, to można uzupełnić listę. Wprowadzone czcionki mogą być następnie używane w różnych aplikacjach Windows. Polskie czcionki wybierane są za pomocą kombinacji klawiszy Alt-litera (np. Alt-a daje ą, Alt-c to ć). Jednak działanie to jest aktywne tylko wówczas, gdy w Panelu sterowania (grupa Główna), wybierzemy Ustawienia międzynarodowe (International) i wskażemy jako Główny układ klawiatury klawiaturę opisaną jako Polska (programisty). W przeciwnym przypadku prawy klawisz Alt nie jest aktywny.