Press ESC to close

System Novell Netware

Novell Netware jest obecnie najpopularniejszym systemem sieciowym powszechnie stosowanym na komputerach klasy IBM PC. System tego rodzaju określa się jako sieć lokalną. Najprościej sieć lokalną można zdefiniować jako takie połączenie komputerów, które pozwala na jednoczesne korzystanie ze wspólnych dysków i drukarek przez wielu użytkowników. Użytkownicy mogą, na przykład, równolegle wypełniać różne formularze trafiające do jednego pliku rejestrów, który jest.przechowywany na dysku sieciowym. O poprawność danych i umożliwienie równoczesnej pracy dbają programy użytkowe i system sieciowy Novell. Podobnie, użytkownicy mogą mieć wrażenie, że drukowali w wybranym przez siebie momencie swoje dokumenty na jednej drukarce obsługującej wszystkie stanowiska sieciowe. To, że ich wydruki nie przemieszały się, mimo że zostały przejęte przez system w tej samej chwili, jest zasługą działania systemu drukowania sieciowego. Sieć może być opisywana na dwa sposoby:

  • jako logiczna struktura współpracujących modułów oprogramowania systemowego i użytkowego.
  • jako fizyczne połączenie komputerów – jednostek tworzących sieć.

Z tego powodu niektóre określenia są rozumiane dwojako: po pierwsze jako moduły lub systemy oprogramowania – elementy logicznej, abstrakcyjnej struktury, po drugie jako fizyczne urządzenia, w których działają jednostki logiczne. Przy opisie sieci używa się kilku podstawowych określeń. Omawiając podstawy działania w sieci, należy je zdefiniować. Pierwszym pojęciem jest stanowisko robocze. Stanowiska robocze (określane też jako stacje robocze, ang. workstations) to stanowiska pracy użytkowników sieci. Są nimi komputery osobiste przyłączone do sieci, na których działa lokalny system operacyjny (np. DOS). Na komputerach tych uruchamiane są programy użytkowe. Na stanowiskach roboczych nie działa system sieciowy. Pracują one pod nadzorem własnego systemu wprowadzonego do pamięci z lokalnego dysku. Możliwość korzystania z sieci zapewnia dodatkowy sprzęt (tzw. karta sieciowa) oraz odpowiednie oprogramowanie komunikacyjne pozwalające nawiązać łączność z systemem sieciowym Novell. Stanowiska robocze korzystają z pracy innych jednostek sieciowych, tzw. serwerów. Sewery to elementy sieci, których zadaniem jest obsługa innych jednostek sieciowych. Serwery są specjalizowanymi obiektami systemu, przystosowanymi do efektywnego wykonywania tylko pewnych typów zadań. Realizują polecenia kierowane do nich ze stanowisk roboczych lub innych serwerów. Fizycznie rolę serwera pełni komputer wyposażony w dysk twardy o pojemności co najmniej 300 MB. Jego procesor powinien też przewyższać szybkością przeciętny komputer wykorzystywany jako stacja robocza. Podstawowym serwerem w sieci Novell NetWare jest serwer plików, nazywany także składnicą plików (ang. file server). Jest to jednostka udostępniająca dane dyskowe innym obiektom w sieci. Z jednej strony serwer plików to oprogramowanie czyli moduły systemu Netware, które zapewniają dostęp do plików. Z drugiej strony jest to komputer osobisty (urządzenie), na którym uruchamia się system NetWare. Dane przechowywane na jego dyskach stałych są za pośrednictwem systemu Novell NetWare udostępniane innym jednostkom pracującym w sieci. Dyski stałe serwera plików określa się jako dyski sieciowe. Drugim serwerem, używanym powszechnie w instalacji NetWare, jest serwer drukowania, określany także jako stanowisko drukowania (ang. print server). Jest to jednostka sterująca przekazywaniem wydruków pochodzących ze stanowisk sieciowych na wybrane drukarki.