Press ESC to close

Menedżer wydruku

Podstawową zaletą programu jest możliwość drukowania bez zatrzymywania na ten czas pracy systemu. Warunek ten spełnia polecenie Print w systemie DOS, ale bez jakichkolwiek możliwości sterowania wydrukiem. Print Manager pozwala określić priorytet drukowania w systemie. Zależnie od wyboru użytkownika priorytet może być Wysoki, Średni lub Niski (ang. high, medium, Iow). Przy wysokim priorytecie druk będzie szybki, a praca w innym, wykonywanym równolegle programie zostanie znacznie spowolniona. Im niższy priorytet, tym dłuższy czas drukowania, a swobodniejsza praca w innym programie użytkowym. Pliki ustawiane są w kolejce. Wyświetlona jest też lista dostępnych drukarek. Drukowanie można w dowolnej chwili zawiesić (Ctrl-P), a następnie wznowić (Ctrl-R). Podobnie, jak w poleceniu Drukuj (Print), tworzona jest kolejka plików oczekujących na wydrukowanie. Kolejka plików jest wyświetlana, a położenie pliku w kolejce (poza plikiem aktualnie drukowanym) można zmienić, korzystając z myszy lub klawiszy kursora (Ctrl-strzałka). Wskazany plik można z kolejki usunąć. Wznowienie drukowania wymaga wybrania przycisku Wzów (Resume).