Press ESC to close

Program przystosowany do pracy w sieci

Pliki drukowane na drukarce sieciowej ustawiane są w oddzielnej kolejce. W przypadku, gdy w sieci pracuje kilka drukarek, można wskazać kolejkę, w której ma się znaleźć nasz plik. W kolejce sieciowej można wstawiać i usuwać własne pliki, nie można natomiast zmieniać kolejności drukowania. W wersji 3.0 systemu Windows, Print Manager przejmowała każde działanie, jeśli tylko drukarka zawiesiła druk. Wznowienie druku nie było możliwe inaczej niż przez otwarcie okna Print Manager i wybranie przycisku Resume. Menedżer wydruku w wersji 3.1 potrafi wykryć gotowość drukarki automatycznie wznawiając drukowanie. Programy biurowe Windows zawiera kilka programów do codziennego użytku biurowego. Nie są one skomplikowane, ale w wielu wypadkach wystarczają, a użytkownik nie musi kupować innych pakietów. Dwa bardziej skomplikowane narzędzia: notatnik i kartotekę omówiono w oddzielnych punktach.

Zegar (Clock)

Okno zawierające zegar można umieścić w wybranym miejscu ekranu, gdzie może pozostawać podczas wykonywania innych programów. Zegar może mieć wskazówki lub wyświetlacz cyfrowy. Wyboru dokonuje się w menu Settings.