Press ESC to close

Mysz w programie Norton Commander

Norton Commander traktuje mysz jako urządzenie pomocnicze, jednak budowa menu wskazuje na dążenie do uniezależnienia użytkowników myszy od klawiatury. Niemal wszystkie działania można realizować za pomocą kolejnych kliknięć. Dla początkujących użytkowników Norton Commander więc może posłużyć jako łagodne wprowadzenie do korzystania z myszy. Kliknięcia lewym klawiszem przenoszą kursor we wskazane miejsce, wywołują na ekran linię menu i uruchamiają działania z kolejnych menu. Podwójne kliknięcie zastępuje naciśnięcie klawisza Enter, ma więc działanie sprawcze. Używany jest też klawisz prawy. Przy przeglądaniu katalogów zaznacza wybrane pliki. Natomiast przy wyborze funkcji działa podobnie, jak przyciśnięcie klawisza Shift przy pracy z klawiatury. Dla przykładu kliknięcie lewym klawiszem na F4 Edit powoduje edycję wskazanego pliku, zaś kliknięcie klawiszem prawym pozwala wprowadzić nazwę nowego pliku.
Mysz działa tu w trybie tekstowym. Wybierane są teksty i znaki, zaś okna mają stałe wymiary i nie są regulowane. Działania w trybie graficznym będą omawiane poniżej.