Press ESC to close

Inne aplikacje czyli więcej, ładniej, trudniej

Możliwości omówionych dotąd programów są duże, jeśli spojrzeć na nie z perspektywy rozwoju oprogramowania. Jeszcze pięć lat temu edytor Write byłby przedmiotem pożądania wielu osób. Dziś traktujemy go jako niewielkie narzędzie pomocnicze, zaś do poważnej pracy używamy jednej z wielu innych aplikacji, dostępnych w systemie Windows lub poza nim. Otrzymujemy wówczas tytułowe więcej i ładniej, ale jednak trudniej. Funkcji jest wiele, a stopień komplikacji programów rośnie. Zaletą aplikacji dla Windows jest możliwość integracji poszczególnych elementów we wspólnym środowisku pracy. Dlatego w poniższym przeglądzie skupimy się na informacjach tej grupie programów. Istnieje jednak wiele programów działających w środowisku DOS. Są też rozwiązania, wprowadzające własne środowisko integrujące. Dla przykładu WordPerfect może korzystać z takiego środowiska, w którym poza systemem Windows powiązane są: edytor, arkusz (PlanPerfect zastąpiony ostatnio przez QuattroPro zakupiony od firmy Borland), program graficzny (WordPerfect Presentations), baza danych (DataPerfect) oraz aplikacje biurowe (WordPerfect Office). Jest tam własny schowek oraz możliwość przenoszenia się z jednego programu do drugiego bez przerywania pracy w tym pierwszym. Jest to więc mechanizm analogiczny do wprowadzonego w Windows. Dowodem popularności Windows i konieczności dostosowywania się do tego standardu, jest wprowadzenie na rynek edytora WordPerfect for Windows, pomimo istnienia własnego środowiska działania. Moda i powszechność korzystania z Windows robią swoje. Warto też dodać, że w ramach Windows tworzone są z kolei środowiska wewnętrzne, łączące bliżej wybrane elementy aplikacyjne. Przykładem jest omówiony w następnym rozdziale pakiet zintegrowany.