PRZECIWKO NAUKOM

Elegancka diatryba Rousseau, przeciwko naukom’i sztukom (napisana w 1750 roku) nadała ton tej rebelii przeciw postępowi i w dziewiętnastym wie­ku pisarze jeden po drugim rozwijali własne formy protestu. Ruch na rzecz postępu był bardziej zjedno­czony i bardziej masowy, chociaż bardziej powierz­chowny intelektualnie — po prostu dlatego, że mógł pokazywać spektakularne wytwory technologii: maszy­nę parową, wielkie ilości żelaza i stali, precyzyjne na­rzędzia mechaniczne i instrumenty, udoskonalone na­rzędzia rolnicze, sukno dobrej jakości itd., a także wskazywać na rosnącą zamożność klasy średniej. Ze­garki były wówczas wystarczająco tanie, by mogły wejść do powszechnego użytku, i niemal każdy pra­cował wedle wskazań zegara. Większość robotników nie wstawała o wschodzie słońca, przynajmniej nie w zimie, ale pracowali oni w nędznych warunkach w fabrykach lub w kopalniach, przez cały dzień nie wi­dząc słońca.