Press ESC to close

Samootwierające się strony

Użytkownik styka się bezpośrednio z urządzeniami zewnętrznymi komputera. Można je podzielić na trzy grupy:

  • urządzenia podstawowe, niezbędne do funkcjonowania komputera, które stanowią jego standardowe wyposażenie przy zakupie;
  • urządzenia niezbędne przy korzystaniu z niektórych programów;
  • pozostałe urządzenia.

Pierwsza grupa łączy się z pojęciem konfiguracji minimalnej, czyli zestawem urządzeń, które obok jednostki centralnej muszą wchodzić w skład wyposażenia danego typu komputera. Dla mikrokomputerów jest to zwykle monitor, klawiatura, jednostka dyskowa. Przedstawimy kolejno urządzenia należące do każdej z wymienionych wyżej grup.

Urządzenia podstawowe

Klawiatura Podstawowe urządzenie wprowadzania informacji i komunikowania się z systemem operacyjnym komputera. Brak klawiatury lub niewłaściwe podłączenie uniemożliwia uruchomienie komputera. W Polsce stosuje się powszechnie klawiaturę w układzie amerykańskim. Sprawia to, że położenie klawiszy jest inne niż na maszynach do pisania, a polskie znaki diakrytyczne nie są widoczne na klawiszach. Klawiatury tego typu są obecnie na tyle rozpowszechnione, że szersze wprowadzenie układu zgodnego z polską normą maszynową nie wydaje się na razie realne. W sprzedaży są oczywiście klawiatury w normatywnym układzie maszynistki. Monitor Urządzenie posiadające ekran, na którym wyświetlane są informacje wprowadzane z klawiatury oraz wyniki i komunikaty wyprowadzane przez komputer. Wraz z klawiaturą monitor stanowi podstawowe wyposażenie komputera. Obecnie monitor i klawiatura wyparły inne środki techniczne, służące do konwersacji z systemem operacyjnym i innymi programami. Trudno raczej wyobrazić sobie komputer bez ekranu. Sposób wyświetlania na ekranie zależy od rodzaju monitora oraz od sterującej wyświetlaniem tzw. karty graficznej. Warunkuje ona rozdzielczość ekranu, a więc poziom uzyskiwanej grafiki.