Press ESC to close

Nowy (New)

Dołączenie nowego elementu do grupy lub utworzenie nowej grupy. Można wybrać program, jego
opis i dobrać dla niego ikonę. Dotyczy to dowolnych programów, nie tylko tych przeznaczonych dla Windows. Otwórz (Open) Kopiuj (Copy) Przenieś (Move) Usuń (Delete) Uruchomienie programu symbolizowanego przez aktywną ikonę. Ikona aktywna jest na ekranie wyróżniona podświetleniem nazwy.

  • Skopiowanie elementu do innej grupy.
  • Przeniesienie elementu do innej grupy.
  • Usunięcie elementu – dotyczy to ikony wraz z całym opisem. Jeżeli program zawiera plik opisujący aplikację (o rozszerzeniu PIF), to plik ten pozostaje na dysku i pozwala na szybkie przywrócenie sytuacji wyjściowej.

Właściwości (Properties) Zmiana własności przypisanych ikonie, np. położenia pliku programu na dysku lub zmiana obrazka.

  • Uruchom (Run)
  • Koniec (Exit)

Uruchomienie dowolnego programu zapisanego na dysku.
Zakończenie pracy w systemie Windows.