Press ESC to close

Przełącz na (Switch To)

Poza obrazkami, Windows zawiera menu, których zawartość dotyczy układu wszystkich okien. Podstawowe menu sterowania oknami uruchamiane jest przyciskiem umieszczonym w lewym górnym rogu każdego okna. Pojawia się ono także przy pojedynczym kliknięciu na ikonie grupy lub zwiniętego okna. Oto lista dostępnych tu opcji. Powrót okna do poprzedniego rozmiaru. Dotyczy to sytuacji po zmniejszeniu go do postaci ikony u dołu ekranu lub powiększeniu na cały ekran.
Możliwość przesunięcia okna w inne miejsce ekranu przy użyciu klawiatury (klawisze strzałek użyte bezpośrednio po wybraniu opcji). Możliwość zmiany wymiarów okna przy użyciu klawiatury (klawisze strzałek użyte bezpośrednio po wybraniu opcji). Zwinięcie okna do postaci przypisanej mu ikony . Powiększenie okna do jego maksymalnego rozmiaru (na cały ekran). Zamknięcie okna. Czynność tę można wykonać bez rozwijania menu, korzystając z klawiszy Alt-F4. Przełączanie się pomiędzy otwartymi oknami, a symbolizującymi je obrazkami. Dotyczy to tylko okien, zawierających dokumenty. Lista zadań, w ramach której można zmienić ułożenie okien i ikon na ekranie. Opcja jest dostępna przy korzystaniu z okien, które nie zawierają dokumentów. Podstawowe menu sterowania oknami w ramach grupy oznaczone jest jako Plik (File). Może być to mylące, gdyż każda aplikacja dla Windows zawiera taką pozycję. Jednak w programach wiąże się ona z zapisywaniem na dysku, odczytywaniem z dysku i drukowaniem informacji. Natomiast na poziomie podstawowym dotyczy tworzenia, usuwania i zmiany parametrów ikon. Działania te obejmują wymienione niżej opcje.