Press ESC to close

Zasady korzystania z okien

Każde okno ma identyczną budowę. Można w nim wyróżnić kilka obszarów sterujących. Sterowanie oknem obejmuje następujące czynności:

  • przesuwanie okna,
  • zmiana j ego rozmiarów,
  • rozwinięcie okna na cały ekran,

Uwaga! Zwinięcie zbyt wielu programów, czyli zawieszenie ich działania może spowodować spowolnienie pracy systemu Windows, do uniemożliwienia działania włącznie. Zagadnienie to omówiono poniżej.

Ułożenie okien

Okna mogą być różnie ułożone na ekranie. Wyróżnić można trzy sytuacje:

  • ułożenie kaskadowe
  • ułożenie sąsiadujące nazywane też dachówkowym od angielskiego Tile,
  • jedno okno zasłaniające pozostałe.

Ponadto użytkownik może poukładać okna zgodnie ze swoją wolą dowolnie je przesuwając i zmieniając ich rozmiary. Podstawowe układy okien osiągnąć można, korzystając z przycisków i menu. Przycisk w prawym górnym rogu ekranu rozwija okno na cały ekran, przysłaniając pozostałe. Pojawia się wówczas przycisk z podwójną strzałką pozwalający wrócić do poprzednich rozmiarów. Pozostałe układy wybieramy z omówionych niżej menu. Uwaga! Jeżeli na ekranie widać okno z przyciskiem, oznacza to, że okno to zajmuje cały ekran. Może więc się okazać, że w systemie są okna otwarte, lecz niewidoczne aktualnie na ekranie. Jeżeli nie zwrócimy na to uwagi, możemy otwierać okna programów, które są już otwarte. W rezultacie można doprowadzić do zajęcia całej pamięci kilkoma wersjami tego samego programu.