Press ESC to close

Kilka uwag o pozostałych poleceniach

Jak wspomniano na wstępie system DOS obejmuje dużą liczbę poleceń. Są one wykorzystywane rzadziej od omówionych poprzednio. W części są to polecenia specjalistyczne i lepiej ich nie używać, jeśli nie mamy zamiaru głębiej zapoznawać się z systemem. Inne to polecenia, bez których można sobie poradzić (nie są konieczne w sytuacjach awaryjnych), zaś programy nakładowe realizują ich zadania prościej i pełniej. Dla przykładu zamiast zmieniać nazwę pliku, wypisując polecenie REN, a z nim starą i nową nazwę, można, korzystając z nakładki Norton Commander, wykonywać wszystkie czynności niemal automatycznie bez konieczności pisania nazw plików. Eliminuje to możliwość błędnego wpisywania informacji (błędy literowe). Począwszy od wersji 5.0 w systemie DOS funkcjonuje własna nakładka o nazwie DOSSHELL. Będzie ona omówiona w następnym artykule.