Press ESC to close

Novell-DOS czyli konkurencja na poziomie podstawowym

Konkurencyjna wersja systemu DOS przygotowywana przez firmę Digital Research zyskała w ostatnich latach nieco na popularności, aby następnie utracić ją (przynajmniej w Polsce) po wprowadzeniu wersji Novell-DOS 7. Ma to związek z wprowadzeniem w życie ustawy o prawie autorskim przy jednoczesnej sprzedaży komputerów przez większość firm z licencjonowaną wersją systemu MS-DOS. Poza tym w sytuacji, gdy na rynku popularnym króluje Windows, odbiorcy mniej interesują się ulepszeniami podstawowego systemu. Obrazy, okna, animacja są tym co obecnie przyciąga uwagę masowego odbiorcy. Dlatego też należy sądzić, że uzupełnienia, wprowadzone w systemie Novell-DOS 7, zainteresują bardziej specjalistów oraz posiadaczy systemu sieciowego Novell, a system nie osiągnie na naszym rynku sukcesu komercyjnego. System Novell-DOS .7 (podobnie jak wcześniej DR-DOS) utrzymuje standardowy zestaw nazw poleceń znany z wersji DOSu firm IBM i Microsoft. Istnieje kilka dodatkowych poleceń, a także wzbogacone wersje poleceń znanych. Można dla przykładu wspomnieć o kilku uzupełnieniach. Już w wersji 6 wprowadzono polecenie PASSWORD, pozwalające chronić pliki i katalogi przed zmianami. Dostęp do zabezpieczonych informacji wymaga każdorazowo podania hasła. Podobnie można chronić cały dysk.