Press ESC to close

Programy, stanowiące nakładki na system operacyjny

Można tu wyróżnić kilka typów nakładek. Programy, które wykorzystują przede wszystkim klawisze z bocznej klawiatury (strzałki, Page Up, Page Down, Home, End) do poruszania się w oknach ekranu i do wybierania opcji z menu. Przykładem są tu Norton Commander lub Xtree. W nowych wersjach tych programów coraz szerzej można korzystać z myszy, ale nie jest to podstawowe narzędzie. Programy, które zawierają elementy grafiki, w których mysz i klawiatura traktowane są równorzędnie. Przykład stanowi to DOSSHELL, własna nakładka systemu DOS oraz Norton Desktop w wersji dla DOS. Ten ostatni program stanowił w zamyśle autorów pomost pomiędzy klasycznymi nakładkami na system DOS, a pełnym wykorzystaniem grafiki. Zawiódł jednak oczekiwania i po dwóch latach od premiery jest dość rzadko używany. Graficzny interfejs użytkownika, czyli nakładki w pełni wykorzystujące grafikę. Mowa tu o kolejnych wersjach systemu Windows, gdzie można wprawdzie korzystać z klawiszy, ale jest to na tyle uciążliwe, że praca bez myszy jest niemal niemożliwa. Użytkownicy często uważają Windows za odrębny system operacyjny. Jest to jednak także nakładka działająca w środowisku DOSa. Różni ją od innych nakładek całkowite oderwanie użytkownika od formuły systemu DOS oraz stworzenie środowiska pracy dla programów, które poza nim nie mogą być wykorzystywane. Według ostatnich zapowiedzi kolejne wersje systemu będą mogły działać bez systemu DOS stanowiąc autonomiczny system operacyjny. Niektóre z wymienionych tu nakładek będą szerzej omawiane w kolejnych artykułach strony. Wielu współczesnych użytkowników zaczyna swoją znajomość z mikrokomputerami od strony nakładek. Korzystają od razu z programów Nortona lub z systemu Windows. Powoduje to jednak brak zrozumienia zasad funkcjonowania systemu, co może być przyczyną kłopotów przy drobnej zmianie w konfiguracji systemu. Dlatego też warto poznać kilka podstawowych zasad pracy w systemie DOS przed rozpoczęciem korzystania z nakładek, pomimo późniejszego stosowania wyłącznie Windows lub innych programów pomocniczych.