Press ESC to close

Właściwe zastosowania czyli aplikacje

System operacyjny i jego nakładki stanowią jedynie narzędzie do osiągnięcia właściwego celu, jakim jest dla użytkownika wykorzystanie potrzebnego mu programu. Uruchomienie programu wprowadza nas do jego środowiska pracy. Sposób korzystania z klawiszy i z myszy, funkcje oraz menu są charakterystyczne dla danego programu i mogą być całkiem odmienne od zasad obowiązujących w innych programach. Często występuje szereg elementów wspólnych, szczególnie w odniesieniu do aplikacji dla Windows, ale nie jest to regułą. Wśród aplikacji użytkownik ma wiele możliwości do wyboru. Samych programów do pisania i redagowania tekstów jest obecnie na rynku kilkanaście (mowa tylko o programach mających w Polsce pewną popularność). Podobnie jest w przypadku arkuszy kalkulacyjnych lub grafiki. Wybór aplikacji powinien zależeć od kilku dobrze przemyślanych czynników, które są istotne w praktyce. Możliwości programu w stosunku do potrzeb użytkownika. Wśród wielu podobnych programów trzeba wybrać ten, który najbardziej przystaje do naszych celów. Możliwości przenoszenia informacji do i z innych programów. Używanie nietypowego oprogramowania, nawet najwyższej jakości, może ograniczyć możliwości komunikowania się z innymi użytkownikami i przekazywania sobie wzajemnie informacji.