Press ESC to close

Charlie st cloud cda

Najmniejsza adresowana jednostka pamięci o wielkości 8 bitów. Przy przechowywaniu informacji znakowej bajt służy do zapisu jednego znaku np. kodu litery alfabetu.

Baza danych (data base)

Jest to strukturalna organizacja zbioru danych określająca podział zbioru na stałe elementy zwane rekordami oraz system łączenia, dopisywania i wyszukiwania danych. Zbiór danych staje się bazą danych, gdy zostanie zdefiniowana struktura dla zapisanych w tym zbiorze informacji i będzie opracowany system zarządzania. Pojęcia bazy danych często używa się wymiennie z określeniem systemy baz danych.

Bit (bit)

Elementarna jednostka informacji (przyjmuje jedną z dwóch wartości) najczęściej przedstawiana symbolicznie przy użyciu znaków 0 i 1. W komputerowym zapisie informacji odpowiada dwóm rozróżnialnym stanom nośnika elektrycznego lub magnetycznego.

Dysk (disk)

Urządzenie do zapisu informacji. Ma dużą pojemność i jest zdolne do przechowywania informacji przez długi czas. Stosowane są dyski elastyczne (wymienne) oraz dyski stałe (twarde) montowane na stałe bez wymiennych talerzy.