Press ESC to close

PRACA TURINGA

Praca Turinga rzuca filozoficzny cień na całą dzie­dzinę obliczeń, być może bardziej ze względu na swo­ją elegancję niż na swoje bezpośrednie zastosowanie. Trzeba przyznać, że pracę hamuje nie jeden wielki pro­blem, który przeciętny programista codziennie napoty­ka, lecz wiele zwykłych problemów, które, choć nie są logicznie nierozwiązywalne, wymagają ogromnych ilości czasu komputera. Często krokowa logika kompu­tera nie pozwala na skuteczne rozwiązanie, na przy­kład czasami trudno zająć się równaniami różniczko­wymi (zawierającymi ciągi nieskończone i granice) wykorzystując komputerową matematykę przybliżeń. Programiści pracują ciężko, aby takie ograniczenia po­konać i oszczędnie wykorzystać czas komputera. Nie jest to po prostu kwestia wydatkowania czasu proce­sora: wiele problemów jest nie do prześledzenia nawet dla najszybszych komputerów.