Press ESC to close

ZASADNICZA CECHA

Nikt nie może twierdzić, że zna francuski, jeśli potrafi tylko odróżniać w zdaniach francuskich podmiot od orzeczenia, lecz kompilator rozumie FORTRAN właśnie w tym sensie — potrafi zanalizować składnię zdań w FORTRANie. Z tego względu wyrażenia napisane w FORTRANie, albo w jakimkolwiek innym języku wysokiego poziomu, mu­szą być strukturalnie jednoznaczne. Kompilator nie może wybierać między alternatywnymi analizami; na mocy definicji brak mu ludzkiej umiejętności inter­pretacji. Tutaj zatem kryje się zasadnicza cecha języka kom­puterowego: w jego warstwowej albo hierarchicznej strukturze. Kody komputerowe klasyfikuje się w za­leżności od ich dystansu w stosunku do binarnego ję­zyka rozkazów maszynowych i bliskości w stosunku do tradycyjnych języków matematyki i logiki. Na naj­wyższym szczeblu znajdują się takie języki kompila- cyjne jak FORTRAN, poniżej nich są języki asemble­ra, a jeszcze niżej — rozkazy maszynowe .