Press ESC to close

Problemy lub niedogodności w pracy systemu

Zależnie od objawów zmienić trzeba jeden z omówionych plików.

  • Data wyświetla się na sposób amerykański (miesiąc-dzień-rok). Trzeba wprowadzić polecenie COUNTRY wraz z kodem kraju europejskiego do CONFIG.SYS (układ francuski jest dogodny dla naszych potrzeb).
  • Program użytkowy, np. baza danych, sygnalizuje za dużo otwartych plików. Trzeba zmienić polecenie FILES w CONFIG.SYS.
  • System sygnalizuje brak wywoływanego programu lub polecenia, które w rzeczywistości znajdują się na dysku. Należy poprawić ścieżkę (PATH) w pliku AUTOEXEC.BAT.
  • Nie działa mysz. Trzeba umieścić polecenie instalacji pliku MOUSE.SYS w CONFIG.SYS, lub polecenie MOUSE.COM w AUTOEXEC.BAT. Nazwy plików sterownika myszy mogą się różnić zależnie od typu urządzenia (lub producenta).
  • Chcemy od początku pracować w programie Norton Commander lub w systemie Windows. Trzeba umieścić odpowiednie polecenie wywołania programu (NC lub WIN) w pliku AUTOEXEC.BAT. Działanie będzie poprawne pod warunkiem właściwego zdefiniowania ścieżki (PATH).

Także wiele innych poleceń, umieszczonych w pliku AUTOEXEC.BAT, może okazać się przydatnych w trakcie codziennej pracy. Warto dodać, że wiele współczesnych programów modyfikuje podczas instalacji oba pliki konfiguracyjne. Zwykle na zakończenie instalacji następuje pytanie o akceptację zmian, zaś poprzednie wersje zostają zachowane, najczęściej z rozszerzeniem OLD.