Press ESC to close

Polecenia systemu DOS

System DOS obejmuje wiele różnorodnych poleceń. Są to polecenia należące do jednej z trzech grup:

  • używane w pliku konfiguracyjnym CONFIG.SYS,
  • polecenia wewnętrzne z pliku COMMAND.COM,
  • polecenia zewnętrzne (tych jest najwięcej).

Te ostatnie używane są na prawach innych programów. Zapisane są w plikach dyskowych i mogą być z dysku usunięte. Cechą charakterystyczną pracy w systemie DOS jest ujednolicenie składni wszystkich poleceń. Wszelkie programy działające pod nadzorem systemu wykonywane są jak inne polecenia, niezależnie od ich rozmiarów i złożoności realizowanych przez nie zadań. Tak więc analogiczne zasady składniowe obowiązują dla poleceń DOSu oraz przy wywoływaniu nakładek i programów aplikacyjnych.