Press ESC to close

POSTĘP W CYKLACH

Programista komputerowy zajmuje się czasem, gdyż chce widzieć wykonaną pracę: pragnie, aby miniaturo­wy doczesny świat komputera pracował dla niego. Ca­łą matematyzację czasu komputera można sprowadzić do pragnienia wprzęgnięcia czasu do wykonywania pra­cy. Różnica między czasem mierzonym w układzie sekwencjonującym komputera a czasem, którego do­świadczamy, jest olbrzymia. Ale nawet wówczas ułam­ki sekund, które zajmują rozkazy, mogą sumować się w całe minuty, a nawet godziny czasu działania kom­putera, po prostu dlatego że program może wymagać wykonania milionów lub miliardów takich rozkazów. Czas pracy jest często najważniejszą pojedynczą miarą pracy wykonanej przez komputer.