Press ESC to close

FATALNE DLA KOMPUTERA

Ta ogromna sztywność oznacza, że programiści, którzy z natury nie myślą tak konse­kwentnie, często robią drobne błędy, pomijając znaki interpunkcyjne lub nawiasy, lub popełniają błędy w pisowni. Kiedy kompilator napotka polecenie, które się nie zgadza ze składnią, może próbować odgadnąć; co programista chciał napisać — czy opuścił przecinek, czy średnik. Ale zgadywanie takie jest ograniczone, ponieważ kompilator nigdy nie zechce wybierać mię­dzy operacyjnie różnymi znaczeniami. Ostatecznie kompilator musi po prostu pominąć kłopotliwe pole­cenie, a tym samym opuścić rozkazy maszynowe, ja­kie mogłoby ono utworzyć. Zwykle taki program w ogóle nie może być wykonany. Krótko mówiąc, wielo­znaczność, tak ważna > dla ludzkiego komunikowania się, jest dla komputera fatalna.