Press ESC to close

PRZYSPIESZANIE WYSIŁKU

Nie da się tak przyspieszać wysiłku ludzkiego, jak można zwiększyć przerób systemu komputerowego przez proste dodanie nowych „procesorów”. Programiści pracujący nad pro­jektem nie są zdolni do takich algebraicznych mani­pulacji. Ta lekcja — pesymistyczna dla kierownika, optymistyczna, być może, dla ludzkości — jest kolej­nym dowodem zmieniającego się, wyzbytego pychy, stosunku do postępu. Stajemy się świadomi własnych ograniczeń czasowych w tworzeniu czy podtrzymy­waniu naszych złożonych systemów, technologicznych lub społecznych.Krótko mówiąc, chociaż inspirowane przez komputer pojmowanie czasu jest matematyczne, podobne do dziewiętnastowiecznego rozumienia czasu w Europie Zachodniej, pojmowanie postępu różni się od jego oso­bliwej postaci w dziewiętnastym stuleciu. Specjalista komputerowy nie zachowuje całkowicie trzeźwego umysłu w odniesieniu do przyszłości, pracuje bowiem w dziedzinie, która rozwija się zadziwiająco szybko.