Press ESC to close

SIŁA TECHNOLOGII

Wiatrak, koło wodne, a szczególnie silnik parowy, były maszynami zaprojek­towanymi do działania przeciw przyrodzie: do miele­nia ziarna, osuszania bagien, transportu towarów. Lo­komotywa parowa jest najlepszym symbolem nowego stosunku do postępu; rozwinął się on, a następnie prak­tycznie zanikł, wraz z tą maszyną. Wykorzystywała ona siłę natury do poruszania tłoka, a obrotowe ruchy kół przekształcała w ruch do przodu; reprezentowała postęp w pierwotnym sensie tego słowa. Ogólnie rzecz biorąc, siła technologii osiemnastego i dziewiętnastego wieku sprzyjała myśleniu, iż ludzkość może dosłownie wyrwać się z cykli historii. W czasach oświecenia coraz większą popularność zdobywała idea nieograniczonego postępu ludzkości — postępu dokonywanego dzięki rozumowi, a zatem dzię­ki technologii i nauce w najszerszym rozumieniu.